12. 0 Uitwerking voorstellen Deregulering Fysiek, 2e fase / Aanpassing APV

Vanuit de wens tot deregulering zijn 5 producten binnen de fysieke leefomgeving nader bekeken op de mogelijkheid om deze te vereenvoudigen of af te schaffen. Met dit besluit van het college wordt aan de raad voorgesteld om de ontheffing geluidhinder bouwwerkzaamheden en de ontheffing objecten onder hoogspanningslijnen' af te schaffen. Het college heeft zelf besloten om de individuele stookontheffing voor het verbranden snoeiafval en paasvuren in het buitengebied te wijzigen in een algemene stookontheffing, voor een periode van 3 jaar. De ontheffing voor het detecteren van explosief materiaal blijft voorlopig in tact, in afwachting van nader onderzoek naar de risicogebieden.
PM Objecten in de openbare ruimte bij detailhandelsbedrijven