5. 0 Nota van Uitgangspunten aanbesteding OV concessies Oost-NL

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben gezamenlijk een concept Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld voor de komende aanbestedingen voor de (nieuwe) openbaar vervoer concessies. Hiermee moet het OV systeem in Oost-NL toekomstvast worden gemaakt/gehouden. B&W zal per brief aan de provincie Overijssel laten weten dat zij, op een paar belangrijke vraagpunten na, kunnen instemmen met het concept NvU.