3. 0 Beantwoording art. 38 vragen meneer Sundaram inzake 30 miljoen voor omscholing ouderen

Op 21 december 2017 zijn bij de raadsgriffie vragen ingediend door de heer Sundaram (D'66) op grond van artikel 38 over de wijze waarop het college omscholing van oudere werkzoekenden faciliteert. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.