3. 0 Vaststellen bestemmingsplan 'Locatie Zuiderspoorflat' en wijziging 92 Welstandsnota (van identiteit ‘Dorpse Linten’ naar ‘Modern Enschede’)

Woningcorporatie Domijn is voornemens de locatie van de 'Zuiderspoorflat', gelegen aan de rotonde aan het einde van de Zuiderval (Haaksbergerstraat 164-176I), te herontwikkelen. Het plan bestaat uit de ontwikkeling van 45 appartementen en 15 grondgebonden woningen (rijwoningen) op de locatie van een verouderde flat met 97 appartementen. Het gaat om sociale huurwoningen, zowel nu als in de toekomst. De beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan en de geldende welstandsidentiteit volgens de Welstandsnota. Het bestemmingsplan “Locatie Zuiderspoorflat” en de Wijziging 92 van de Welstandsnota maken de ontwikkeling planologisch mogelijk.