2. 0 Exploitatieovereenkomst en ontwikkelkader transformatie Ariënsplein

De Kop Boulevard en het Ariënsplein zijn de komende jaren dé belangrijkste ontwikkelingen in het (verder) versterken van de stadskern van Enschede. Het oude ziekenhuis aan het Ariënsplein, aangekocht door de Belgische ontwikkelaar LIFE, wordt organisch getransformeerd tot stadscampus. Bij deze transformatie is de gemeente, in haar nieuwe rol als facilitator, verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de ontwikkeling. Vanuit deze rol stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor een ontwikkelkader vast te stellen voor de organische ontwikkeling van het Ariënsplein, vooruitlopend op een bestemmingsplanherziening. Hiermee kan op een goede manier ingespeeld worden op kansrijke initiatieven voor deze plek passend binnen de gewenste ontwikkelrichting. Dit ontwikkelkader biedt ontwikkelingsruimte voor marktpartijen (en andere partners), maar ook rechtszekerheid en duidelijkheid richting bewoners en ondernemers.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders besloten om een exploitatieovereenkomst met de LIFE aan te gaan voor de transformatie van het totale pand.