4. 0 Havenverordening Enschede 2018

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de Havenverordening Enschede 2015 te vervangen voor de Havenverordening Enschede 2018. De aanleiding voor het actualiseren van de havenverordening is de invoering van een digitaal registratiesysteem voor de beroepsscheepvaart. Het systeem zorgt voor een meer efficiƫnte inning van het havengeld door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente en biedt actuelere informatie over het vervoer via het Twentekanaal. Om de schippers wettelijk te houden aan de elektronische registratie nemen de vijf gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem een bepaling op in de nieuwe verordening. Iedere gemeente neemt daartoe een zelfstandig besluit.