16. 0 Beantwoording artikel 38 vragen Dhr. Tillema (D66)

De heer Tillema (D66) heeft schriftelijke vragen gesteld over de toename van het aantal studio’s in Enschede. Deze vragen zijn door het college schriftelijk beantwoord.