12. 0 Reactie college resultaten Minimaeffectrapportage 2017

Het Nibud heeft voor de gemeente Enschede voor de tweede keer een Minimaeffectrapportage uitgevoerd. Deze rapportage beschrijft de effecten van het gemeentelijk en Rijksbeleid op het inkomen van minima. De gemeente Enschede laat de Minimaeffectrapportage tweejaarlijks uitvoeren. Het college is tevreden met de uitkomsten. In het bijzonder is het college tevreden met de uitkomst dat in tegenstelling tot 2015 in 2017 alle gezinstypen kunnen voorzien in de meest noodzakelijke uitgaven en de positieve invloed van de uitbreiding van het Kindpakket. In een brief aan de raad reageert het college op de resultaten van de Minimaeffectrapportage en de adviezen van het Nibud.