2. 0 Artikel 38 vragen over effectiviteit, noodzaak en efficiency huidige plastic-inzameling.

De heer Nijhuis van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over effectiviteit, noodzaak en efficiency huidige plastic-inzameling. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.