7. 4.c Samenwerkingsovereenkomst herstructurering Oost Boswinkel: deelgebied Ons Huis

Vergaderingsgegevens

Secretaris:
K. Grunder
Tijd:
19:30 - 22:30 uur
Plaats:
Verenigingsgebouw Usselo Haaksbergerstraat 821