7. 7 Verantwoording wijkbudgetten 2017 en jaarplannen wijkbudgetten 2018 Helmerhoek, Stroinkslanden en Wesselerbrink

de werkgroepen wijkbudgetten geven in een plenaire sessie aan hoe zij de wijkbudgetten 2017 hebben besteed. Daarnaast geven zij een grove schets van de plannen voor 2018. Meer gedetailleerd overzicht wordt aan de nieuwe raadscommissie voorgelegd en besproken in de eerste vergadering van deze nieuwe stadsdeelcommissie (juni 2018).

Vergaderingsgegevens

Secretaris:
J.G.M. Heuvel
Tijd:
19:30 - 22:30 uur
Plaats:
gebouw Assyrisch Mesopotamische Vereniging, De Reulver 112a te Enschede