2. 2 Vaststellen agenda, besluitenlijst, aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Vergaderingsgegevens

Secretaris:
J.G.M. Heuvel
Tijd:
19:30 - 22:30 uur
Plaats:
Speeltuin Tuindorp Vlierstraat 65
Algemene documenten