3. 2 Stadsdeelagenda 2016-2018: ambities en doelen

In overleg met de inwoners van Stadsdeel Noord en verschillende partners is de Stadsdeelagenda 2016-2018 vastgesteld. Samen zijn er ambities geformuleerd en doelen vastgesteld. Nu is het tijd om te kijken welke ambities gerealiseerd zijn, en welke doelen gehaald. De verschillende aspecten van de stadsdeelagenda zullen tijdens gespreksrondes aan bod komen. Vervolgens zal ook een doorkijk gemaakt worden naar de toekomst; want in 2018 begint het proces van het opstellen van de nieuwe stadsdeelagenda.

Vergaderingsgegevens

Secretaris:
raadsgriffie
Tijd:
19:30 - 22:30 uur
Plaats:
AOC Hengelosestraat