17. 99.5 Uitwerking voorstellen Deregulering Fysiek, 2e fase / Aanpassing APV

Vanuit de wens tot deregulering zijn 5 producten binnen de fysieke leefomgeving nader bekeken op de mogelijkheid om deze te vereenvoudigen of af te schaffen. Met dit besluit van het college wordt aan de raad voorgesteld om de ontheffing geluidhinder bouwwerkzaamheden en de ontheffing objecten onder hoogspanningslijnen' af te schaffen. Het college heeft zelf besloten om de individuele stookontheffing voor het verbranden snoeiafval en paasvuren in het buitengebied te wijzigen in een algemene stookontheffing, voor een periode van 3 jaar. De ontheffing voor het detecteren van explosief materiaal blijft voorlopig in tact, in afwachting van nader onderzoek naar de risicogebieden.
PM Objecten in de openbare ruimte bij detailhandelsbedrijven

Vergaderingsgegevens

Secretaris:
A. van Loon
Tijd:
19:00 - 22:30 uur
Plaats:
Raadzaal Stadhuis
Algemene documenten

Vergadering 5 maart 2018

Bezig met opslaan...
 1. 18:59:11 - 16:31:26: Start van de opname
 2. 18:59:27 - 16:31:26: Voorzitter Broekman - Veltman, Anneke
 3. 19:01:10 - 19:02:57: 1. 1 Opening en mededelingen
 4. 19:02:58 - 19:04:46: 5. 3 Voorstel hamerstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering (onderaan de agenda)
 5. 19:04:46 - 19:17:28: 6. 4 Rondvraag
 6. 19:04:55 - 19:07:01: Spreker Dijk, Vic van
 7. 19:07:01 - 19:14:39: Spreker Welman, Patrick
 8. 19:17:28 - 20:19:20: 7. 5 Definitieve vaststelling bijdrage transformatie Muziekkwartier
 9. 19:44:22 - 19:47:26: Spreker Thije, Arja ten
 10. 19:48:16 - 19:48:26: Spreker Joosten-Leijendekker, Janny
 11. 19:48:30 - 19:49:52: Spreker Diepemaat, Jeroen
 12. 19:49:52 - 19:50:00: Spreker Koc, Ayfer
 13. 19:50:00 - 19:52:11: Spreker Overink, Barry
 14. 19:52:11 - 19:54:44: Spreker Dijk, Vic van
 15. 19:54:45 - 20:03:25: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 16. 20:03:25 - 20:07:44: Spreker Sempel, Anita
 17. 20:07:44 - 20:11:07: Spreker Luttikhuizen, Maxim van
 18. 20:11:07 - 20:20:08: Spreker Agteren, Hans van
 19. 20:19:20 - 21:27:47: 8. 6 Evaluatie diftar en vervolg.
 20. 20:20:31 - 20:23:32: Spreker Wijfjes, Wim
 21. 20:23:32 - 20:27:58: Spreker Berg, Niels van den
 22. 20:27:58 - 20:32:13: Spreker Tillema, Gertjan
 23. 20:32:14 - 20:37:34: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 24. 20:37:34 - 20:39:59: Spreker Wessels, Robin
 25. 20:39:59 - 20:43:25: Spreker Yilmaz, Ahmed
 26. 20:43:25 - 20:51:44: Spreker Kampman, Arjan
 27. 20:51:44 - 20:58:15: Spreker Roode, Henri de
 28. 20:58:15 - 21:04:19: Spreker Nijhuis, Joost
 29. 21:04:19 - 21:17:13: Spreker Agteren, Hans van
 30. 21:27:48 - 22:03:24: 9. 7 Aanvraag budget mobiliteitsprojecten 2018 en meerjarige doorkijk
 31. 21:28:58 - 21:30:25: Spreker Diepemaat, Jeroen
 32. 21:30:25 - 21:32:26: Spreker Tekkelenburg, Wim
 33. 21:32:26 - 21:33:16: Spreker Velde, Laurens van der
 34. 21:33:16 - 21:35:23: Spreker Ek, Piet van
 35. 21:35:23 - 21:39:57: Spreker Wessels, Robin
 36. 21:39:57 - 21:41:57: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 37. 21:41:57 - 21:45:19: Spreker Tillema, Gertjan
 38. 21:45:20 - 21:48:03: Spreker Berg, Niels van den
 39. 21:48:03 - 21:48:27: Spreker Wijfjes, Wim
 40. 21:48:28 - 22:01:01: Spreker Agteren, Hans van
 41. 22:03:25 - 16:31:26: 10. 8 Vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad en raadscommissies Enschede 2018 en gewijzigd vaststellen regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties gemeenteraad Enschede 2018
 42. 22:04:10 - 22:06:33: Spreker Tekkelenburg, Wim
 43. 22:06:33 - 22:08:16: Spreker Velde, Laurens van der
 44. 22:08:16 - 22:10:13: Spreker Luttikhuizen, Maxim van
 45. 22:10:14 - 22:11:36: Spreker Wessels, Robin
 46. 22:11:36 - 22:19:31: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 47. 22:19:31 - 22:24:04: Spreker Kerkwijk, Jasper
 48. 22:24:04 - 22:27:51: Spreker Berg, Niels van den
 49. 22:27:51 - 22:29:43: Spreker Aa, Eric van der
 50. 22:29:44 - 22:36:09: Spreker Broekman - Veltman, Anneke
 51. 16:31:27 - 16:31:27: Einde van de opname