12. 99.3 Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2018 AVOI en de Verlegregeling Enschede 2018

Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten de regels voor het leggen van kabels en leidingen in openbare gronden aan te passen. De regels die voor Telecommunicatiebedrijven golden, blijven grotendeels ongewijzigd. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het leggen van kabels en leidingen door Nutsbedrijven. Ook zijn er regels opgenomen over het compenseren van schade aan Nutsbedrijven indien kabels en leidingen verlegd moeten worden op verzoek van de gemeente.

Vergaderingsgegevens

Vergadering 19 februari 2018

Bezig met opslaan...
 1. 18:59:22 - 21:30:24: Start van de opname
 2. 18:59:32 - 21:30:24: Voorzitter Thije, Arja ten
 3. 19:03:25 - 19:13:43: 1. 1 Opening en mededelingen
 4. 19:13:44 - 19:14:35: 3. 3 Voorstel hamerstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering (onderaan de agenda)
 5. 19:14:35 - 20:29:34: 5. 5 Advies raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst
 6. 19:20:59 - 19:25:35: Spreker Nijhuis, Joost
 7. 19:25:35 - 19:29:47: Spreker Dijk, Vic van
 8. 19:29:47 - 19:31:12: Spreker Aa, Eric van der
 9. 19:31:13 - 19:33:41: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 10. 19:33:42 - 19:43:27: Spreker Sempel, Anita
 11. 19:43:27 - 19:46:04: Spreker Yilmaz, Ahmed
 12. 19:46:05 - 19:49:37: Spreker Kampman, Arjan
 13. 19:49:37 - 19:51:05: Spreker Joosten-Leijendekker, Janny
 14. 19:51:05 - 19:54:15: Spreker Agteren, Hans van
 15. 20:29:34 - 20:44:46: 4. 4 Rondvraag
 16. 20:30:10 - 20:31:35: Spreker Berg, Niels van den
 17. 20:31:35 - 20:40:51: Spreker Veldhuizen, Onno van
 18. 20:44:46 - 21:30:24: 7. 6
 19. 20:45:32 - 20:46:46: Spreker Veldhuizen, Onno van
 20. 20:47:31 - 20:53:00: Spreker Braber, Martijn
 21. 20:53:00 - 20:53:37: Spreker Velde, Laurens van der
 22. 20:53:37 - 20:55:15: Spreker Vergert, Ton ten
 23. 20:55:15 - 21:02:22: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 24. 21:02:22 - 21:05:15: Spreker Kort, Jelle
 25. 21:05:15 - 21:11:00: Spreker Ek, Piet van
 26. 21:11:00 - 21:12:55: Spreker Velde, Laurens van der
 27. 21:12:55 - 21:14:26: Spreker Tekkelenburg, Wim
 28. 21:14:26 - 21:19:12: Spreker Broekman - Veltman, Anneke
 29. 21:27:25 - 21:27:30: Spreker Veldhuizen, Onno van
 30. 21:30:24 - 21:30:24: Einde van de opname