Agenda 12 maart 2018

 1. 1. 1 Opening
 2. 2. 2 Vragenhalfuur
 3. 3. 3 Vaststellen agenda
 4. 4. 3.a Initiatiefvoorstel D’ran 2018
 5. 5. 4 Vaststellen besluitenlijst
 6. 6. 5 BESPREEKSTUKKEN
 7. 7. 5.1 Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe
 8. 8. 5.2 Uitvoering motie/amendement uitwerken stuurgroep en onafhankelijk gebiedsregisseur
 9. 9. 5.3 Grondexploitatie en investeringskrediet Herontwikkeling Kop Boulevard
 10. 10. 5.4 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest – Twekkelerhof”
 11. 11. 5.5 Beschikbaar stellen krediet voor afwaardering huidige N18
 12. 12. 5.6 Evaluatie diftar en vervolg.
 13. 13. 6 Aftreden wethouder J. Hatenboer (VVD)
 14. 14. 7 HAMERSTUKKEN
 15. 15. 7.1 Treasurystatuut 2018
 16. 16. 7.10 Definitieve vaststelling bijdrage transformatie Muziekkwartier
 17. 17. 7.11 Vaststelling bestemmingsplan “Lage Bothofstraat 2018” en vaststelling wijziging 94 van de welstandsnota- Beeldkwaliteitsplan “Lage Bothof Noord- fase 2” en beeldkwaliteitsplan “Lage Bothof- fase 4”
 18. 18. 7.12 Vestigen voorkeursrecht Boulevard 1945
 19. 20. 7.14 Vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad en raadscommissies Enschede 2018 en gewijzigd vaststellen regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties gemeenteraad Enschede 2018
 20. 21. 7.15 Advies raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst
 21. 22. 7.2 Normenkader rechtmatigheid voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2017 tot en met 2019
 22. 23. 7.3 Raadsbesluit Social Impact Bond Jongvolwassenen
 23. 24. 7.4 Aanvraag budget mobiliteitsprojecten 2018 en meerjarige doorkijk
 24. 25. 7.5 Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost-Zuid Esmarkerrondweg 250"
 25. 26. 7.6 Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2018 AVOI en de Verlegregeling Enschede 2018
 26. 27. 7.7 Evaluatie deregulering domein Fysiek, 1e fase
 27. 28. 7.8 Uitwerking voorstellen Deregulering Fysiek, 2e fase / Aanpassing APV
 28. 29. 7.9 Vaststellen bestemmingsplan "Fietsverbinding Euregioweg"

19. 7.13 Herontwikkeling Cobercoterrein

De ontwikkeling van het Cobercoterrein draagt bij aan het verder versterken van de stadskern. Het vormt een belangrijke schakel tussen de Boddenkamp en de binnenstad. Het Cobercoterrein ondergaat de komende jaren een grondige metamorfose. Uitgangspunt is het behoud van de Melkhal. Deze wordt getransformeerd naar een multifunctioneel gebouw waarin werken, ondernemen, horeca en detailhandel mogelijk zijn en waar ook de bewoners in de omgeving gebruik van kunnen maken.
Aan de zuidzijde worden woonkavels in particulier opdrachtgeverschap uitgegeven. Aan de noordzijde bij de Kottendijk komen twee gebouwen voor werken en/of wonen. Bewoners kunnen binnen het casco zelf grotendeels de omvang en invulling van de ruimte bepalen.

Vergaderingsgegevens

Secretaris:
R.M. Jongedijk
Plaats:
Raadzaal Stadhuis
Tijd:
16:00 - 22:30 uur
Algemene documenten

Vergadering 12 maart 2018

Bezig met opslaan...
 1. 15:54:10 - 22:56:40: Start van de opname
 2. 15:54:27 - 22:56:40: Voorzitter Veldhuizen, Onno van
 3. 16:01:39 - 16:04:53: 1. 1 Opening
 4. 16:04:53 - 16:07:32: 3. 3 Vaststellen agenda
 5. 16:07:32 - 20:19:18: 8. 6.1 Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe
 6. 16:12:04 - 16:19:41: Spreker Tillema, Gertjan
 7. 16:19:41 - 16:35:38: Spreker Vergert, Ton ten
 8. 16:35:38 - 16:36:16: Spreker Tekkelenburg, Wim
 9. 16:36:16 - 16:38:30: Spreker Broekman - Veltman, Anneke
 10. 16:38:30 - 16:40:35: Spreker Overink, Barry
 11. 16:40:35 - 16:47:45: Spreker Wessels, Robin
 12. 16:47:45 - 16:50:00: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 13. 16:50:03 - 16:54:21: Spreker Kampman, Arjan
 14. 16:54:22 - 16:57:38: Spreker Luttikhuizen, Maxim van
 15. 16:57:38 - 17:24:45: Spreker Agteren, Hans van
 16. 18:30:24 - 22:56:40: Voorzitter Veldhuizen, Onno van
 17. 18:34:03 - 19:00:21: Spreker Agteren, Hans van
 18. 19:32:12 - 22:56:40: Voorzitter Veldhuizen, Onno van
 19. 19:36:29 - 19:41:12: Spreker Vergert, Ton ten
 20. 19:41:13 - 19:43:04: Spreker Broekman - Veltman, Anneke
 21. 19:43:04 - 19:46:26: Spreker Wessels, Robin
 22. 19:46:26 - 19:55:23: Spreker Tillema, Gertjan
 23. 19:55:23 - 19:56:26: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 24. 19:56:26 - 19:59:42: Spreker Kampman, Arjan
 25. 19:59:42 - 20:01:15: Spreker Luttikhuizen, Maxim van
 26. 20:01:15 - 20:02:04: Spreker Tekkelenburg, Wim
 27. 20:02:04 - 20:02:38: Spreker Agteren, Hans van
 28. 20:19:18 - 20:27:52: 8. 5.2 Uitvoering motie/amendement uitwerken stuurgroep en onafhankelijk gebiedsregisseur
 29. 20:20:14 - 20:22:38: Spreker Tillema, Gertjan
 30. 20:22:38 - 20:23:38: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 31. 20:23:38 - 20:23:55: Spreker Kampman, Arjan
 32. 20:23:55 - 20:28:20: Spreker Agteren, Hans van
 33. 20:27:52 - 21:33:41: 9. 5.3 Grondexploitatie en investeringskrediet Herontwikkeling Kop Boulevard
 34. 20:46:32 - 20:48:47: Spreker Braber, Martijn
 35. 20:48:48 - 20:50:20: Spreker Koc, Ayfer
 36. 20:50:20 - 20:51:27: Spreker Velde, Laurens van der
 37. 20:51:27 - 20:53:50: Spreker Wessels, Robin
 38. 20:53:51 - 21:03:43: Spreker Luttikhuizen, Maxim van
 39. 21:03:43 - 21:05:53: Spreker Broekman - Veltman, Anneke
 40. 21:05:53 - 21:06:36: Spreker Roode, Henri de
 41. 21:06:36 - 21:08:04: Spreker Overink, Barry
 42. 21:08:04 - 21:10:53: Spreker Roode, Henri de
 43. 21:10:53 - 21:13:17: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 44. 21:13:18 - 21:27:39: Spreker Eerenberg, Eelco
 45. 21:33:41 - 22:04:23: 10. 5.4 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest – Twekkelerhof”
 46. 21:34:16 - 21:41:55: Spreker Dijk, Vic van
 47. 21:41:56 - 21:45:55: Spreker Kreeft, René
 48. 21:45:55 - 21:47:35: Spreker Teutelink, Marc
 49. 21:47:35 - 21:48:40: Spreker Joosten-Leijendekker, Janny
 50. 21:48:40 - 21:50:32: Spreker Aa, Eric van der
 51. 21:50:32 - 21:51:19: Spreker Kampman, Arjan
 52. 21:51:19 - 21:52:05: Spreker Sempel, Anita
 53. 21:52:06 - 21:53:00: Spreker Ek, Piet van
 54. 21:53:02 - 21:53:55: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 55. 21:53:55 - 21:58:10: Spreker Welman, Patrick
 56. 22:04:24 - 22:08:34: 11. 5.5 Beschikbaar stellen krediet voor afwaardering huidige N18
 57. 22:04:41 - 22:05:22: Spreker Sempel, Anita
 58. 22:05:22 - 22:06:07: Spreker Agteren, Hans van
 59. 22:08:34 - 22:26:18: 12. 5.6 Evaluatie diftar en vervolg.
 60. 22:09:10 - 22:09:53: Spreker Visser-Voorn, Margriet
 61. 22:09:54 - 22:15:37: Spreker Yilmaz, Ahmed
 62. 22:16:22 - 22:21:06: Spreker Agteren, Hans van
 63. 22:21:58 - 22:22:39: Spreker Roode, Henri de
 64. 22:26:18 - 22:29:16: 6. 5 BESPREEKSTUKKEN
 65. 22:27:20 - 22:27:38: Spreker Dijk, Vic van
 66. 22:27:38 - 22:29:32: Spreker Agteren, Hans van
 67. 22:29:16 - 22:47:05: 13. 6 Aftreden wethouder J. Hatenboer (VVD)
 68. 22:29:32 - 22:30:31: Spreker Kreeft, René
 69. 22:30:41 - 22:39:24: Spreker Velde, Laurens van der
 70. 22:47:06 - 22:51:31: 6. 5 BESPREEKSTUKKEN
 71. 22:47:14 - 22:47:22: Spreker Overink, Barry
 72. 22:47:25 - 22:48:22: Spreker Braber, Martijn
 73. 22:48:22 - 22:53:32: Spreker Luttikhuizen, Maxim van
 74. 22:51:32 - 22:55:09: 14. 7 HAMERSTUKKEN
 75. 22:55:09 - 22:56:40: 4. 3.a Initiatiefvoorstel D’ran 2018
 76. 22:56:41 - 22:56:41: Einde van de opname